Αναζήτηση έργων

Ιωακειμίδης

Ιωακειμίδης

Ιωακειμίδης

Η εταιρεία μας ανέλαβε τις ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν την επέκταση νέου μεταλλικού κτιρίου στις εγκαταστάσεις της “IOAKIMIDIS ΤΕΧΤΙLES ” στο Κορωπί , Αττικής.