Αναζήτηση έργων

Biscotto

Biscotto

Η πολυετής εμπειρία μας πάνω στις ανάγκες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές , οδήγησαν στην άρτια εκτέλεση του έργου. Σεβόμενοι πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις του επιλέχτηκαν τα κατάλληλα υλικά και έγιναν οι απαραίτητες κατασκευές προκειμένου να δημιουργηθεί ένας άνετος μοντέρνος, λειτουργικός και ασφαλής προς τον επισκέπτη χώρος.